Reskassan ersätter den gamla pappersremsan. 

Reskassan är pengar som laddas på ett SL Accesskort, som sedan kan användas för att betala för resor – inte helt olikt ett kontantkort till en mobiltelefon.

Så kommer du igång med Reskassan »


Reseplaneraren

Reseplanerare